Facebook i e-mail marketing

Like Tab kao mjesto strateškog djelovanja i važnost relevantnog sadržaja

Like Tab (ili stranica dobrodošlice) je mini-platforma, koja može obilovati korisnim, atraktivnim i relevantnim sadržajem. Ovisno o strategiji, Like Tab može biti koncipiran tako da u određenim segmentima zamijeni web stranicu, tj. da u informativnom smislu posluži kao njena dopuna. S druge strane, Like Tab može predstavljati vrlo dinamično i interaktivno mjesto, koje će poslužiti kao kanal za postizanje nekog određenog i specifičnog cilja.

Osnovna funkcija Like Taba je da prikuplja obožavatelje. Činjenica da su vaše usluge i proizvodi vrhunske kvalitete ponekad nije dovoljna motivacija da bi se privukla pažnja vaših potencijalnih klijenata, već su potrebne i neke dodatne mjere. Tada nastupa Like Tab.

Pored specifičnih natječaja, u kojima je moguće sudjelovati nakon „lajkanja“ tj. postajanja obožavateljem, a čime funkcija Like Taba biva ispunjena, on će vrlo često poslužiti kao mjesto integracije Facebooka i e-mail marketinga.

Facebook strategije

E-mail formular kao kanal za razmjenu dobara

E-mail marketing na Facebooku podrazumijeva integraciju e-mail softvera sa Like Tabom, i to putem opt-in formulara, preko kojeg se preuzima određeni motivirajući, tj. korisniku relevantan sadržaj. Najčešće su to besplatni kuponi za popust, ili pak besplatni digitalni priručnici. Na taj način se dešava razmjena relevantnog sadržaja – vlasniku Facebook stranice nudi sadržaj koji je korisniku bitan, a korisnik zauzvrat daje svoje kontakt podatke, uključujući i e-mail adresu. Vlasnik Facebook stranice sakupljene kontakt podatke može naknadno koristiti za strateške promotivne e-mail i druge kampanje.

Prilikom osmišljavanja e-mail marketinga u kombinaciji s Facebook marketingom, važno je da se posjeduju kvalitetni e-mail marketing resursi. Postavljanje opt-ina na Like Tab, podrazumijeva povezivanje s e-mail softwareom, a koji osigurava segmentirano prikupljanje podataka i izgradnju mailing listi.

Također, jedino kvalitetan e-mail software može eliminirati jako raširen problem spama, a što omogućavaju unaprijed definirani mehanizmi zaštite – od kojih profitira kako vlasnik Facebook stranice, tako i obični korisnik.