Paketi tehničke podrške

| Autor:
 • Tehnička podrška

 • Ukupan broj radnih sati tehničke podrškeUkupan broj radnih sati tehničke podrške
 • Usluge savjetovanjaUsluge savjetovanja
 • Usluge otklanjanja grešaka nastalih prilikom unosa sadržajaUsluge otklanjanja grešaka nastalih prilikom unosa sadržaja
 • Podrška u toku radnog vremena (od 12-18h)Podrška u toku radnog vremena (od 12-18h)
 • Podrška putem e-maila (u toku radnog vremena)Podrška putem e-maila (u toku radnog vremena)
 • Broj odgovorenih e-mailovaBroj odgovorenih e-mailova
 • Podrška putem službenog telefona (u toku radnog vremena)Podrška putem službenog telefona (u toku radnog vremena)
 • Broj odgovorenih telefonskih pozivaBroj odgovorenih telefonskih poziva
 • Hitni pozivi na mobilni telefon (u toku radnog vremena)Hitni pozivi na mobilni telefon (u toku radnog vremena)
 • Broj odgovorenih hitnih telefonskih pozivaBroj odgovorenih hitnih telefonskih poziva
 • 24h tehnička podrška (putem e-maila, službene/fiksne ili mobilne telefonske linije)24h tehnička podrška (putem e-maila, službene/fiksne ili mobilne telefonske linije)
 • Free

 • Besplatno

  30 dana nakon izrade
  uz pakete koji nisu na akciji

 • Ukupan broj radnih sati tehničke podrške5h / mjesečno
 • Usluge savjetovanjayes
 • Usluge otklanjanja grešaka nastalih prilikom unosa sadržajayes
 • Podrška u toku radnog vremena (od 12-18h)yes
 • Podrška putem e-maila (u toku radnog vremena)yes
 • Broj odgovorenih e-mailova10
 • Podrška putem službenog telefona (u toku radnog vremena)no
 • Broj odgovorenih telefonskih poziva0
 • Hitni pozivi na mobilni telefon (u toku radnog vremena)no
 • Broj odgovorenih hitnih telefonskih poziva0
 • 24h tehnička podrška (putem e-maila, službene/fiksne ili mobilne telefonske linije)no
 • Pro

 • 1000 kn

  mjesečno

 • Ukupan broj radnih sati tehničke podrške5h / mjesečno
 • Usluge savjetovanjayes
 • Usluge otklanjanja grešaka nastalih prilikom unosa sadržajayes
 • Podrška u toku radnog vremena (od 12-18h)yes
 • Podrška putem e-maila (u toku radnog vremena)yes
 • Broj odgovorenih e-mailova10
 • Podrška putem službenog telefona (u toku radnog vremena)no
 • Broj odgovorenih telefonskih poziva0
 • Hitni pozivi na mobilni telefon (u toku radnog vremena)no
 • Broj odgovorenih hitnih telefonskih poziva0
 • 24h tehnička podrška (putem e-maila, službene/fiksne ili mobilne telefonske linije)no
 • Premium

 • Cool price!

  1700 kn

  mjesečno

 • Ukupan broj radnih sati tehničke podrške10h / mjesečno
 • Usluge savjetovanjayes
 • Usluge otklanjanja grešaka nastalih prilikom unosa sadržajayes
 • Podrška u toku radnog vremena (od 12-18h)yes
 • Podrška putem e-maila (u toku radnog vremena)yes
 • Broj odgovorenih e-mailova15
 • Podrška putem službenog telefona (u toku radnog vremena)yes
 • Broj odgovorenih telefonskih poziva7
 • Hitni pozivi na mobilni telefon (u toku radnog vremena)no
 • Broj odgovorenih hitnih telefonskih poziva0
 • 24h tehnička podrška (putem e-maila, službene/fiksne ili mobilne telefonske linije)no
 • Support 24

 • 2700 kn

  mjesečno

 • Ukupan broj radnih sati tehničke podrške20h / mjesečno
 • Usluge savjetovanjayes
 • Usluge otklanjanja grešaka nastalih prilikom unosa sadržajayes
 • Podrška u toku radnog vremena (od 12-18h)yes
 • Podrška putem e-maila (u toku radnog vremena)yes
 • Broj odgovorenih e-mailova20
 • Podrška putem službenog telefona (u toku radnog vremena)yes
 • Broj odgovorenih telefonskih pozivayes
 • Hitni pozivi na mobilni telefon (u toku radnog vremena)yes
 • Broj odgovorenih hitnih telefonskih poziva5
 • 24h tehnička podrška (putem e-maila, službene/fiksne ili mobilne telefonske linije)yes