Analiza web stranice

Ocjena vizuala

Ocjena vizuala (dizajn i koncept)

Naša analiza osvrnut će se na izgled vaše web stranice, ponuditi vam uvid u trendove i mogućnosti atraktinog dizajna, te vam pokazati do koje mjere on može biti pretvoren u alat za uspješnu komunikaciju s ciljnim tržištem.Također, naša analiza će vam pokazati koliko vaš dizajn intrigira, tj. na koji način prezentira vaše poslovanje.

Tehničke karakteristike

Provjera tehničkih karakteristika

Provjera tehničkih karakteristika podrazumijeva analizu funkcionalnosti vaše web stranice, i osvrt na tehnologije u kojima je ona rađena. Web tehnologije svakodnevno napreduju i upravo je njihova zasluga za sve bolja korisnička iskustva, za visoku razinu interaktivnosti modernih webova, te potencijal da učinkovito i samouvjereno prodaju usluge i proizvode.

SEO

Provjera SEO kriterija

Google i druge tražilice su vrlo jasne po pitanju SEO kriterija koji današnji webovi moraju zadovoljiti. Naša analiza će vam otkriti koliko dobro uopće možete rangirati na Google-u, koliko je vašeg sadržaja uopće vidljivo na tražilicama, zašto su h-oznake ključne u rangiranju za ciljane ključne riječi, te  da li ih ispravno koristite na vašoj web stranici.

Analiza marketinških aspekata

Analiza marketinških aspekata

Web marketing je znanstvena disciplina, koja obuhvaća sinkronizaciju niza alata i kanala, a sve s ciljem što učinkovitije prodaje usluga i proizvoda. Prilikom analize vaše web stranice,  omogućit ćemo vam uvid u niz modernih strategija i taktika,  i demonstrirati v razinu kvalitete vašeg marketinga.

Usporedba s konkurencijom

Usporedba s konkurentnim tvrtkama

Uvijek je važno znati kako razmišlja konkurencija i na koji način se ona na internetu bori za svakog svog klijenta. Važno je znati koliko ste bolji od njih, ili do koje je mjere ona bolja od vas. U analizi web stranice usporedit ćemo vaš web marketing s marketingom vaših najljućih konkurenata.

Prijedlozi za poboljšanja

Prijedlozi za poboljšanja

Uvijek može bolje. Smisao naše analize nije pronaći nedostatke vaše web stranice, već ukazati na mogućnosti i potencijal koji u vašem web marketingu možda neiskorišten leži. Na vlastitoj prezentaciji i komunikaciji je uvijek moguće raditi, pa zašto se onda ne prezentirati u najboljem mogućem svjetlu.

Želite detaljan uvid u našu uslugu, kako biste znali što točno dobivate i na što se tijekom projekta obvezujemo?